Εταιρεία

Η εταιρεία μας έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Η εκτενής εμπειρία των μελών της συμβάλλει στην διατήρηση του ανώτατου επιπέδου τεχνογνωσίας και στην ικανότητα ανταπόκρισης σε πολυσύνθετα έργα υψηλού βαθμού πολυπλοκότητας. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σύνολο των συστημάτων που εγκαθίσταται σε κτιριακά και βιομηχανικά έργα.


Όραμά μας είναι η μακροχρόνια συνεργασία με κάθε πελάτη, βασιζόμενη στην καινοτομία, την εμπιστοσύνη και την αποτελεσματικότητα. Αποστολή μας είναι να βοηθάμε τους συνεργάτες μας να βελτιώσουν την επιχειρηματική αποτελεσματικότητά τους μέσω του σχεδιασμού, προμήθειας και θέσης σε λειτουργία καινοτόμων λύσεων.


Οι αξίες μας:

  • Ειλικρίνεια, ακεραιότητα και διαφάνεια σε ό, τι κάνουμε
  • Αξιοπιστία κι ευθύνη. Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας στους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας
  • Η πεποίθηση ότι ο καλύτερος δρόμος προς την επιτυχία είναι οι μακροχρόνιες και αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες

Σημαντικότερα πρόσφατα έργα:

  • Κατασκευή ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων Διεθνούς Αερολιμένα Σκιάθου (JSI Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης)
  • Ηλεκτρολογική, υδραυλική και ηλεκτρονική εγκατάσταση πολυτελών βιλών στη Σκιάθο
  • Υδραυλική εγκατάσταση ξενοδοχείου 20 δωματίων στο κέντρο της Σκιάθου
  • Ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση πολυτελούς ιατρείου στην Αθήνα